7 augustus 2022, 10.18u

Jessie Koene

'Ik heb een prachtig leven gehad en vind het niet erg dat ik doodga, als ik er maar niks van hoef te merken'

Foto dd 6 augustus, 11.39 uur
Rouwkaart

Dankbetuiging

Gedachteboek

Jean

IM

IM PvdA Roermond